adjarabet awards არის ქართული სპორტის და სპორტსმენების მხარდამჭერი პროექტი, რომელიც ყოველწლიურად გამოავლენს და დააჯილდოებს სპორტის გამორჩეულ ადამიანებს

adjarabet awards 2021 დასრულდა

იხილე გამარჯვებულები